Vuoden vesistökunnostaja

28.10.2020

Hiitolanjoen ennallitusprojekti sai huomionosoituksen

Palkinto luovutettiin 28.10. Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa, joka järjestettiin tänä vuonna webinaarimuodossa.

Suomen Ympäristökeskuksen lehdistötiedotteesta:

Ohjelmapäällikkö Antton Keto ympäristöministeriöstä antoi tänään Vesistökunnostusverkoston Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja sen toimitusjohtajalle Hanna Ollikaiselle. Säätiö on Ollikaisen johdolla mahdollistanut hankkeen, jossa kolme patoa puretaan lähivuosina Rautjärven Hiitolanjoella Etelä-Karjalassa. Hanke on mittakaavaltaan ainutlaatuinen. Hiitolanjoen vedet virtaavat vapaana vuonna 2023 latvavesiltä Laatokalle asti, mikä vakiinnuttaa luonnonvaraisen järvilohen aseman Suomessa. Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja täysin luonnonvarainen järvilohikanta.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on ollut vuodesta 2019 asti mukana kehittämässä Hiitolanjokea sekä raivaamassa tietä kohti vapaata lohijokea, mutta viime vuosina se on ottanut projektissa yhä enemmän vastuuta. Kun voimaloiden lunastusneuvotteluihin ryhdyttiin, säätiö tarjoutui ottamaan voimalat hallintaansa. Tavoitteena oli varmistaa joen muutosprosessin onnistuminen. Säätiö laajensi rohkeasti omaa toimintaansa osallistumalla lunastusneuvotteluihin, voimaloiden alasajoon, purkutöiden luvitukseen sekä purku- ja jälkihoitotyötehtäviin.

Hanna Ollikaisen kiitospuhe

Hyvät vesistökunnostusverkoston toimijat

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö viettää juhlavuotta, kun säätiölle tuli täyteen pyöreät 30 kymppiä. Juhlavuoden kruunaa nyt tämä hieno huomionosoitus, josta olemme iloisesti yllättyneitä.

Tiedämme kaikki miten ainutlaatuinen prosessi Hiitolanjoella on tapahtumassa. Hyvin monet tahot viranomaisista yksityisiin henkilöihin ovat pyyteettömästi puskeneet kehitystä toivottuun lopputulokseen. Tie Laatokan lohille saatiin auki ensin Suomen rajan yli, ja sen jälkeen hallinnollisilla määräyksillä ja oikeuden päätöksillä päästiin tilanteeseen, jossa neuvottelut voimayhtiöiden kanssa tulivat mahdolliseksi. 

Voidaan todeta, että Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön olemassa olo joella valmiina voimaloiden uudeksi omistajaksi on onnekas asia. Yleishyödyllinen säätiö on sopivan neutraali toimija viemään kolmen padon purkamistyön ja koskien ennallistuksen päätökseen. Vapaat kosket tulevat olemaan Hiitolanjoen virkistysalueen vetonaula.

Säätiöllä on nyt keskeinen rooli projektin toteuttajana. Haluan muistuttaa, että Hiitolanjoen ennallistaminen on mitä suurimmassa määrin tiimityötä. On upeaa saada olla siinä mukana. Käytännön toteutuksessa tulee olemaan puuhaa, ennen kuin Kangaskoski, Lahnasenkoski ja Ritakoski ovat taas luonnontilaisia. Monin eri tavoin tukea ja apua tarvitaan vielä.

Suuret kiitokset Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja omasta puolestani Vesistökunnostusverkostolle ja kaikille sen taustatahoille. Kiitokset ja kunnia kuuluvat myös vuosien ja joen varrella vaikuttaneelle laajalle jokisoturi-verkostolle.  Valitsijoille iso kiitos tästä huomionosoituksesta, joka kannustaa edessä olevaan, sillä varsinainen työ meillä on vasta alussa.

Hiitolanjoen ennallistusprojektia voi seurata Hiitolanjoen sivuilla osoitteessa www.hiitolanjoki.fi.