UURE -hanke toteuttaa Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistuksen vuonna 2019

15.1.2019

Luontomatkailu on kasvussa sekä meillä että maailmalla. Kuluttajat ja matkanjärjestäjät tekevät päätöksiään yhä enemmän sen perusteella, millaisia luontokohteita ja -reittejä matkailukohteessa on tarjolla. Tänä päivänä tällaisen tiedon tulee olla saatavilla helposti ja laadukkaana.

Parantaakseen luontomatkailukohteiden ja -palvelujen saatavuutta sekä niiden tuotteistamista Etelä-Karjalan alueella, toteuttaa virkistysaluesäätiö vuoden 2019 aikana Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistamisen ja sisällön digitoinnin. Hankkeelle on myönnetty 100 % rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä. Tähän nostetaan maakunnan profiilia luontomatkailualueena siten, että tärkeimmistä kohteista ja reiteistä on saatavilla laadukasta informaatiota sekä kansainväliseltä luontomatkailualustalta että maakunnallisesta portaalista.

Hankkeessa tallennetaan Etelä-Karjalan kuntien ja virkistysaluesäätiön ylläpitämät retkeilyreitit, luontopolut ja retkikohteet nykysaikaiselle sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle. Samalla kohdetiedot tarkastetaan ja niitä täydennetään, mikä tukee kohteiden tuotteistusta matkailuyrittäjien hyväksi. Tiedot julkaistaan suomeksi sekä kahdella muulla kielellä maakunnallisella sivustolla.

Tiedot tallennetaan OutdoorActive -paikkatietoalustaan ja -portaaliin, jolla on miljoonia kävijöitä kuukausittain ja joka on jo käytössä Suomessakin monilla alueilla. Alustan teknologia mahdollistaa eri toimijoiden hyödyntämisen ja kävijöiden seurannan, sekä käyttäjille monipuoliset mahdollisuudet etsiä reittejä ja kohteita sekä tulostaa karttoja ja reittioppaita suoraan järjestelmästä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan myös maakunnallinen retkeilysivusto Etelä-Karjalaan, vaikka OutdoorActiveen tallennetut reitit ja kohteet näkyvät myös Outdoorsfinland.com-portaalissa.

Hankkeen kohteet valitaan ja sisällöt kootaan yhteistyössä kuntien, yrittäjien ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa valtakunnallisen Outdoors Finland -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Keskeinen yhteistyötaho hankkeessa on Saimaa Geopark ry, joka tuottaa sisältöä kohteista ja toteuttaa samaan aikaan yrityshanketta luontomatkailukohteiden hyödyntämiseksi. Hankkeessa järjestetään myös eri sidosryhmille (kunnat, yrittäjät) koulutuspäiviä OutdoorActive-alustan tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi sekä tuotteistamis-osaamisen lisäämiseksi.

Hankkeessa työskentelee projektityöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä sekä vastaa tiedottamisesta ym. yhteydenpidosta.

UURE-hankkeen yhteystiedot:

Mari Matikainen                                                      Hanna Ollikainen

projektityöntekijä                                                   Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

050 301 3083                                                            040 823 5105

mari.matikainen@ekarjala.fi                             hanna.ollikainen@ekarjala.fi