Suvorovin Suomi -dokumenttisarja

30.10.2020

Suvorovin Suomi -dokkari julkaistaan 30.10.2020

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallinnoimalla hankkeella tehdään Suomessa ja Venäjällä tunnetuksi historiallisesti ja matkailullisesti arvokasta kokonaisuutta, joka muodostuu venäläisen sotamarsalkka Aleksandr Suvorovin Kaakkois-Suomeen Pietarin suojaksi 1790 -luvulla rakennuttamista linnoituksista ja kanavista.

Suvorovin Suomi

Hankkeessa on nyt valmistunut Suvorovin Suomi -dokumenttiohjelma, jonka tuottaja on Pekka Kaipainen / Websteri Media Oy. Dokumentissa asiantuntijoina toimivat dosentti Jyrki Paaskoski, historiantutkija Tapio Bergholm. Tavoitteena on, että dokumenttisarjasta on käyttöä matkailullisesti ja opetuksellisesti. Sarja tulee julkiseen jakeluun ja vapaasti katseltavaksi.  Sarja julkaistaan avoimella alustalla (Youtube), josta linkkejä voi upottaa hankkeen sekä siinä mukana olevien tahojen omille sivustoille. Lisäksi sitä markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi matkailualan verkostojen kautta.

5 jaksoa videoita

Dokumentti koostuu viidestä noin 15 min pituisesta erillisestä jaksosta, jossa kullakin on oma aihe: Olavinlinna, Suvorovin sotakanavat, Lappeenrannan linnoitus, Linnoitusrinki sekä Kaksoislinnoitus ja Hamina. Dokumentissa kierretään kaikissa näissä kohteissa, matkan aikana esitellään persoonallinen sotapäällikkö Aleksandr Suvorov ja keskustellaan, millaista elämää vietettiin ajanjaksona, jolloin Ruotsin ja Venäjän raja halkoi Saimaata ja mistä Pietarin puolustusketjussa oli kysymys. Nykyiset turistinähtävyydet eivät ole paikoillaan sattumalta, vaan niitä yhdistää sama tarina. Dokumentti on toteutettu suomenkielisenä, mutta käyttöön voi ottaa myös tekstityksen suomeksi, venäjäksi tai englanniksi. Kuudes osa, joka kertoo Suvorovista henkilönä on myös suunnitelmissa, ja se on vielä tarkoitus kuvata Pietarissa.

Videolinkit (Youtube)

1 Punkaharju ja Olavinlinna                  

2 Sotakanavat                                             

3 Lappeenrannan linnoitus                    

4 Linnoitusrinki         

5 Kaksoislinnoitus ja Hamina 

Dokumentti on toteutettu suomenkielisenä, mutta käyttöön voi ottaa myös tekstityksen suomeksi, venäjäksi tai englanniksi. Tekstitykset löytyy Youtubessa kuvassa nuolilla osoitetusta kohdasta.

Taustaa Alexander Suvorovista ja kanavahankkeesta

Vuonna 1791 Keisarinna Katariina II:n luottomies kenraali Aleksandr Suvorov sai tehtäväkseen lujittaa ja rakentaa täysin uusia linnoituksia Ruotsin vastaiselle rajalle. Suvorov kirjoitti Suomeen paikan päälle päästyään Katariina II:lle:

 ”Täällä on lunta, kuraa, järvet jäässä, kulku on vaikeaa ja aina ei mahdollista; kaikella tahdolla ei voi mennä nopeammin.”

Suvorovin tavoitteena oli kaikkien Vanhan Suomen kautta Pietaria kohti kulkevien teiden sulkeminen. Teiden risteyskohtiin tai vaikeasti kierrettäviin paikkoihin sijoitettiin uusia linnoituksia. Vanhoja linnoituksia vahvistettiin. Kaakkois-Suomeen nousi kolmesta linnoitusketjusta muodostuva vankka linnoitusjärjestelmä.

Lisäksi Suvorov rakennutti Venäjän Saimaan laivastolle oikoreitin Lappeenrannasta Savonlinnaan, koska Puumalansalmi oli Ruotsin hallussa. Nämä neljä avokanavaa tunnetaan Suvorovin sotakanavina.

Suvorov-hanke

Hankkeen avulla käynnistetään uutta rajat ylittävää tapahtumamatkailua ja luodaan yhtenäinen kulttuuri-historiallinen reitti ”Suvorov routes”, joka ulottuu Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan. Hankkeen avulla edistetään teemallista kulttuuri- ja luontomatkailua Kaakkois- Suomen ja Leningradin oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia. Suvorovin reitti koostuu kanavista sekä linnoituksista, jotka varustettiin suojaamaan Venäjän länsirajaa Ruotsia vastaan. Tavoitteena Suvorovin reitin matkailullinen hyödyntäminen, kohteiden tarjoamien virkistysmahdollisuuksien kehittäminen sekä tuominen alueen ihmisten tietoisuuteen.

Suvorov-hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.7.2022. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja edustaa samalla Etelä-Karjalan kuntia. Muut partnerit Suomen puolella: Puumalan kunta, joka edustaa Etelä-Savon aluetta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. Venäläisiä partnereita ovat Leningradin alueen matkailutietokeskus, Leningradin alueen museovirasto, ITMO-yliopisto ja Viipurin yritystukikeskus.

Lisätiedot:

Suvorov-hankesivu

Projektipäällikkö Soile Lehtinen: soile.lehtinen@ekvas.fi tai puhelimitse +358 40 732 5778