Saari- ja rantakohteet kuntoon Läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla (SARA) 2020-2022

SARA-hankkeelle on haettu rahoitusta Länsi-Saimaan Leaderista. Tällä yleishyödyllisellä hankkeella kehitetään Läntisen Saimaan ja Kuolimon alueen virkistysalueita toteuttamalla uusia palvelurakenteita ja laajentamalla kohteiden tarjoamaa. Kehitettäviä kohteita ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämät Päihäniemi, Ilkonsaari, Sarviniemi, Rastinniemi, Satamosaari, Ruuhonsaaret, Suomensalo ja Ruohosaari. Kaikki hankkeen kohteet (poislukien Ruohosaari) ovat Saimaa Geoparkin kohteita ja Geoparkin aseman vahvistumisen ja vakiintumisen myötä kävijämäärät näissä kohteissa tulevat kasvamaan. Hankkeen toteuttamisaika on 1.10.2020-31.12.2022.

Investointien lisäksi hankkeessa toteutetaan suunnittelutyötä, infotapahtumia ja koululaisvierailuita retkikohteissa sekä jaettava kohde-esite.

Hankkeen suurimmat investoinnit kohdistuvat Päihäniemeen, jonne rakennetaan kahden lähimpänä olevan, vanhan grillikatoksen tilalle uudet, tilavammat ja esteettömät grillikatokset. Alueen toimintoja parannetaan muiltakin osin, mm. pysäköintialuetta laajennetaan ja jätehuoltoa tehostetaan.

Päihäniemen virkistysalue
Päihäniemen virkistysalueen sisääntulo parkkipaikalta katsottuna.

Ilkonsaareen kohdistuu sekä investointi- että kehittämistoimia; särkän satamaan toteutetaan sekä väylä- että laiturisuunnittelu. Kalliosataman palveluita parannetaan rakentamalla polttopuukatos sekä toteuttamalla portaat ja kunnostettu polku ristin kalliolle.

Sarviniemeen hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusi polttopuukatos, joka muotokieleltään myötäilee alueelle jo valmistuneita muita rakenteita.

Rastinniemeen järjestetään polttopuille katoksellista tilaa muokkaamalla olevassa olevan käymälä/jätekatoksen rakenteita. Lisäksi asennetaan puomi estämään moottoriajoneuvoilla ajoa maastoltaan herkälle ranta-alueelle.

Satamosaaren saunalaituri uusitaan ja venelaiturin läheisyydessä olevalle saunalle rakennetaan pesupaikka ulos.

Ruuhonsaarille rakennetaan kaksi uutta käymälää ja nuotiopaikkaa, lisätään poijuja sekä uusitaan pienen venelaiturin käyntisilta.

Suomensaloon ja Ruohosaareen uusitaan nuotiopaikkarakenteita.

SARA-hankkeen pääasialliset toteutusvuodet ovat 2021-2022.

 

Hankkeessa toteutunutta: 

Sarviniemen polttopuukatos.

Ilkonsaaren eteläsataman polttopuukatos sekä portaat/kulkusillat Ristin kalliolle.

       

Päihäniemen syväjäteastia ja parkkipaikan laajennus.

   

 

Grillejä ulkonuotiopaikoille ja grillikatoksiin eri kohteisiin.

           

 

Toukokuussa 2021 toteutettiin yhteensä neljä koululaisvierailua Sarviniemessä yhteistyössä Saimaa Geoparkin sekä Saimaan ammattiopisto Sampon luonto- ja ympräristöalan opiskelijoiden kanssa. Vierailut kytkeytyivät kouluilla osaksi Eräviikon toteutusta. SARA-hankkeella avustettiin kouluja kuljetuskustannuksissa. Vierailuilla haluttiin saada koulujen kokemuksia Sarviniemen soveltuvuudesta koululaisryhmien käyttöön. Vierailuiden jälkeen kouluilta pyydettiin palautetta sähköisellä palautekyselyllä.

   

 

Vuonna 2021 valmistui Ilkonsaaren Särkän satamaan johtavan yksityisväylän viitoitussuunnitelma Arctia Meritaito Oy:n toimesta. Alukset turvallisesti satamaan ohjaava väylä merkitään keväällä 2022.

SARA-hankkeessa toteutetaan myös talkoo- ja infotapahtumia. Vuonna 2021 tapahtumia toteutettiin Ilkonsaaressa, jossa viimeimmäksi 9.10. pidettiin saaressa syystalkoot. Talkootöiden ohessa tutustuttiin myös Ilkonsaaren skiittoihin sekä mielenkiintoiseen särkkään, joka korkean veden aikaan jää veden alle, mutta erottui talkoopäivänä niin selkeästi, että sitä pitkin saattoi kävellä.

Talkooporukka matkalla Ilkonsaareen. Kuva: Jukka Kosonen.
Saaren läpi kulkeva polku haravoitiin ja metsurin kaatamat puut kasattiin polun varteen odottamaan kuljetusta.
Ilkonsaaren särkkä, joka useimmiten on veden alla.

Ilkonsaaren Särkän satama 9.10.2021. Kuva: Jukka Kosonen