Pyöräilyhankkeet

Teemareittihanke 2017-18

Etelä-Karjalan maakunnan alueelle suunniteltiin 15 teemallista pyöräreittiä, jotka houkuttelevat maakunnan asukkaat pyöräilemään ja tutustumaan maakuntaan sekä sen palveluihin ja nähtävyyksiin.  Tavoitteena on, että teemareitit lisäävät myös pyöräilyn vetovoimaa matkailijoiden taholla. Reitit suunniteltiin eri tahojen yhteistyönä, ja reittien työstäminen paikkatietoon sekä palvelujen kartoittaminen teetetään ostopalveluna. Reitit  julkaistiin sähköisellä OutdoorActive kartta-alustalla, josta ne ovat katsottavissa kansainvälisessä luontomatkailuportaalissa sekä ladattavissa mobiilisovellutuksena. Lisäksi teetettiin kuva- ja videoaineistoa sekä karttataulut ja markkinointikortti pyöräilyreittien markkinointia varten. Hanke toteutettiin Etelä-Karjalan liiton ja Etelä-Karjalan virkistysaluestäätiön yhteistyönä. Rahoitus pyöräreittien suunnitteluun saatiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta Maaseudun kehittämisohjelmasta.

Pyöräilyn teemareittihankkeessa teetettiin kuva-ja videoaineistoa. Pyöräilijä Lappeenrannan satamassa. Kuva: Joonas Talka
Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit – Theme routes for cycling in South Karelia. Videon toteutus: AVP Media

Maastopyöräreittien suunnitteluhanke 2018-19

Hankkeessa tutkittiin Etelä-Karjalan maakunnassa, ensisijaisesti Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien ympäristössä, reittejä, jotka soveltuvat palvelemaan ympärivuotisesti maastopyöräilyharrastajia ja muita retkeilijöitä.  Hankkeen tuloksena syntyi suunnitelma monikäyttöreitistön kehittämistarpeista sekä opastussuunnitelma. Tavoitteena oli myös julkaista reittejä mobiilisovelluksessa, mutta tämä ei ollut mahdollista, sillä maanomistajasopimuksia ei saatu tehtyä hankkeen aikana. Hankkeessa tuotettiin maastopyöräilyaiheista kuva- ja videomateriaalia Etelä-Karjalan alueelta. Hanke totetettiin Etelä-Karjalan liiton ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön yhteistyönä. Rahoitus hankkeelle saatiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta Maaseudun kehittämisohjelmasta.

Suunniteltujen reittien toteuttamiseksi on tarkennettava parannettavat reittien kohdat, esim. sillat ja pohjan tasaus sekä viitoitus ja opastaulujen toteutus. Reittien toteuttaminen aloitetaan Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien omistamille maa-alueille sijoittuville reiteillä. Muilla reiteillä on tehtävä sopimukset maanomistajien kanssa ennen reittien toteuttamista. Reitit ja opasteet toteutetaan tulevilla hankerahoituksilla.

Pyöräilyn vauhdin huumaa Karhumäki Pumptrack -radalla Imatralla.
Kuva: Lauri Aapro.
Maastopyöräilyä Etelä-Karjalassa. Videokuvaus: Lauri Aapro