Liikennöitsijä

Pyörälautan operaattori haussa

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on tehnyt sopimuksen Arctian kanssa Meri 2000 -aluksen vuokraamisesta keväästä 2021 alkaen Saimaan Saaristoreitti -pyöräilyreitille. Vuokrasopimus kattaa 100 päivää/kausi + optio 30 lisäpäivää. Väylänhuoltoaluksena aiemmin käytössä ollut alus varustetaan ja katsastetaan matkustajakäyttöön ennen kauden alkua tänä keväänä. Lautta soveltuu polku- ja moottoripyöräilijöiden kuljettamiseen ja se voi ottaa kerrallaan noin 30 matkustajaa.

Liikennöinnin tarkoituksena on mahdollistaa vesistön ylitys polku- ja moottoripyöräilijöille Sarviniemen ja Kyläniemen sekä Puumalan Lintusalon välillä. Lisäksi on tarkoitus ajaa joitakin matkoja Sarviniemestä Savitaipaleen Partakoskelle ja retkisatamasaariin. Liikennöinti on keskeinen palvelu Etelä-Karjalan kuntien ja Puumalan yhteistyössä kehittämää pyörämatkailureitistöä.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö hakee julkisella hankintailmoituksella liikennöitsijää pyörälautan kuljettamiseen kaudelle 2021 sekä kahdelle seuraavalle vuodelle (1 kausi + 2 kautta optiona). Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 25.2.2021.

Aluksen miehitysvaatimukset ja alukseen tutustuminen

Meri 2000 -aluksen liikennöinti edellyttää vähintään kaksihenkistä miehistöä, joista toisella tulee olla suoritettuna kuljettajakirja ja toisella on oltava kansimiehen pätevyys. Lisäksi jommallakummalla näistä tulee olla koneenhoitajankirja tai miehistössä tulee olla kolmas henkilö, jolla on koneenhoitajankirja. 

Alukseen tutustuminen tiistaina 2.3. klo 9-12. Katso ohjeet tarjouspyynnöstä.

Hankintailmoitus ja aikataulu

Hankintailmoitus on julkaistu 25.2. hankintailmoitukset.fi-sivustolla. Tarjousten jättöaika päättyy 25.3. klo 12.00.

Hankintaan liittyvät kysymykset tulee lähettää 13.3. mennessä ja vastaukset niihin julkaistaan tällä sivulla 19.3. (ks. alla)

Tarjouspyyntö ja liitteet löytyvät myös alla olevista linkeistä.

Vastaukset kysymyksiin

Kysymys: Onko koneenhoitajan pätevyys miehistössä ehdoton vaatimus vai voiko sitä lieventää?
Vastaus: Vaatimuksen aiheuttaa on Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä alle 100 matkustajan alukselle. Käytettävänä oleva Meri 2000 -luokan aluksen koneteho edellyttää koneenhoitajaa. Selvitimme vielä asiaa, ja vastauksena saimme että aluksen moottorin tehonalentaminen ei ole mahdollisia. Näin ollen koneenhoitajasta miehistössä on kuten tarjouspyynnön vaatimuksissa on ilmoitettu.

Lisätiedot       

Hanna Ollikainen, p. 040 823 5105, hanna.ollikainen@ekarjala.fi
Matti Moller, p 0400-990 633, matti.moller@ekvas.fi