Investointirahoitusta retkisatamiin – tekijöitä tarvitaan

21.6.2016

Virkistysaluesäätiö on hakenut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta rahoitusta yleishyödylliselle investointihankkeelle ”Retkisatamat Geopark-kuntoon”. Hankesuunnitelma on hyväksytty ELY-keskuksessa, vaikka lopullinen rahoituspäätös vielä puuttuu. Euroopan maaseudun kehittämisohjelmarahoituksen on suunniteltu kattavan 60 % hankkeen rahoituksesta, kunnilta on jo saatu vahvistus lopun 40 % rahoituksesta yhteensä 150 000 euron kustannuksiin.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden aikana: 2016-17, mutta viimeiset toimenpiteet saattavat venyä vuodelle 2018.

Hankkeen nimessä ilmenee hankesuunnitelman tavoite Saimaalla sijaitsevien retkisatamien ja virkistysalueiden palvelujen parantamisesta kaikille kävijöille ja samalla varautua Saimaa Geoparkin myötä odotettaviin kasvaviin kävijämääriin. Tämä tarkoittaa mm. retkisatamissa huonokuntoiseksi vuosien saatossa kuluneiden rakenteiden uusimista ja palvelukapasiteetin lisäämistä.

Seuraaviin kohteisiin on suunniteltu mm. uusia käymälöitä, grillikatoksia, polttopuukatoksia, laitureiden kunnostuksia, lisää poijuja:

(HUOM! Suunnitellut toimenpiteet vaihtelevat kohteittain ja niistä tiedotetaan hankkeen edetessä.)

Hankkeen toteutus ostopalveluina

Virkistysaluesäätiö teettää hankesuunnitelman mukaiset työt ostopalveluina alueen toimijoilta, joiden valinnassa on noudatettava rahoittajan, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, hankintalakiin perustuvaa ohjeistusta eli tulee pyytää riittävä määrä tarjouksia.

Tällä tiedotteella Virkistysaluesäätiö hakee hankkeen toteuttamisesta kiinnostuneita, rakennustaitoisia ja Saimaalla liikkuvaa kalustoa käyttäviä toimijoita. Hanke koostuu lukuisista pienistä kunnostus- ja rakentamistöistä, ja mukaan toivotaan useita yhteistyökumppaneita, niin vanhoja ja uusiakin.

Osa hankekohteista sijaitsee saarissa, ja muutkin kaukana taajamista, jolloin rakennustyötarvikkeiden kuljetus asettaa oman vaikeutensa – toimittajalla tulee itsellä olla kuljetus retkisatamiin. Muutoinkin toimittajalta edellytetään osaamista ja kokemusta retkeilyrakenteista tai vastaavista kohteista. Rakentamisen aikataulut kohteittain ovat enimmäkseen joustavat, niistä voidaan useimmiten sopia toimittajan kannalta edullisesti.

Pienehköihin tehtäviin voidaan rakentajia valita tässä ennakkomenettelyssä annetun tuntihintatarjouksen perusteella, isommissa rakenteissaä pyydetään tarkennetut tarjoukset yksilöidyistä kohteista hankkeen edetessä. Nyt voi ilmoittautua mahdollisiin kilipailutuksiin ilmoittamalla yhteystiedot ja tiedot osaamisesta.

Miten mukaan? Ilmoittaudu tekijäksi!

Täytä sivun alareunasta avautuva tarjouslomake , tallenna se omalle koneellesi ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen virkistysaluesaatio [at] ekarjala.fi.

Tämä tiedote lähetetään myös suoraan aikaisemmin yhteistyössä olleille toimijoille. Investointihankkeen toteuttamiseen liittyviä urakoita aloitetaan jo kesän 2016 aikana, joten kannattaa toimia nopeasti!

Virkistysaluesäätiö toivoo, että mahdollisimman moni hankkeesta kiinnostunut ilmoittautuisi jo tällä haulla. Eräisiin myöhemmin käynnistyviin osahankkeisiin (tarkoittaa suurempia rakenteita kuten nuotiokatokset ja käymälät ja erikoistyötä kuten poijut, katonkorjaus ja maanrakennystyö) haetaan rakentajia myös erillisillä tarjouspyynnöillä eikä tästä pois jääminen estä osallistumasta myöhempiin tarjouspyyntöihin.

Lisätietoja:

Hanna Ollikainen
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja
040-823 5105
hanna.ollikainen [at] ekarjala.fi

Tarjouslomake_retkisatamahanke_2016

Retkisatamahankkeesta tietoja sekä aiemmin toteutetuista hankkeista tietoa hankesivuilta.