Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 30 vuotta

10.1.2020

30 vuotta seudullista virkistysaluetoimintaa

Etelä-Karjala oli ensimmäisiä maakuntia, jotka lähtivät hyödyntämään Ympäristöministeriön tarjoamaa avustusta seudullisten virkistysalueiden toteuttamiseen. Samaan aikaan oli käynnissä yleiskaavojen laatiminen Saimaan rannoille, jonka seurauksena virisi huoli vapaiden rantojen säilymisestä. Lappeenrannan, Imatran, Joutsenon ja Taipalsaaren kuntien ”Ydinaluetyöryhmä” nimesi neuvottelijat selvittämään sopivien kohteiden hankkimisesta ja virkistysaluesäätiön perustamisesta. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön peruskirja kirjoitettiin tammikuussa 1990 ja säätiö rekisteröitiin huhtikuussa.

Maakunnallinen luonnon virkistyskäyttöpalvelujen toteuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä

Säätiön toiminta on vakiintunut kolmenkymmenen toimintavuoden aikana, ja samalla toiminta-alue on laajentunut koko maakunnan alueelle mukaan tulleiden kuntien, aluehankintojen ja sopimuskohteiden myötä. Perustoiminta keskittyy virkistys- ja retkeilymahdollisuuksien järjestämiseen maakunnan asukkaille sekä palveluista tiedottamiseen ja käyttäjien ohjeistamiseen. Etelä-Karjalan maakunta on panostanut matkailuelinkeinon kehittämiseen, ja luontomatkailu valittu yhdeksi kehittämissuunnaksi. Etelä-Karjalan liitto toimi Virkistysaluesäätiön kotipesänä toiminnan alkuvaiheessa, ja on edelleen taustataho henkilöstökustannuksen rahoittajana ja monissa kehittämistoimissa.

Perustoimintaa ja projekteja

Virkistysaluesäätiö seuraa palvelujen käytön ja kysynnän kasvua pyrkien reagoimaan luonnon virkistyspalvelujen kehittämistarpeisiin. 30-vuotisjuhlavuonna jatketaan omalla perus- sekä hanketoiminnalla palvelujen kehittämistä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa koko maakunnan alueella, kuten on tehty tähänkin asti. Virkistysaluesäätiön lähivuosien suuri projekti on Hiitolanjoella, missä toteutetaan patojen purkaminen, koskien ennallistus ja matkailukäytön suunnittelua sekä rakentamista. Muilla käynnissä olevilla hankkeilla tuotetaan verkkoon tietoa retkeilypalveluista ja täydennetään palvelurakenteita eri kohteissa, mm. Sarviniemessä.

Alkuvuodesta 2020 Virkistysaluesäätiöllä käynnistyy kaksi uutta hanketta. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta rahoitettu ja Virkistysaluesäätiön hallinnoima Suvorovin reitit -hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten partnerien kanssa. Hankkeessa on tavoitteena Suvorovin reitin matkailullinen hyödyntäminen,  kohteiden  tarjoamien virkistysmahdollisuuksien kehittäminen sekä tuominen alueen ihmisten tietoisuuteen.

Ketjureaktio-nimisessä pyörämatkailun kehittämishankkeessa puolestaan perehdytään pyörämatkailun eri alalajeihin, kohderyhmiin ja markkinoihin ja kriittisiin menestystekijöihin yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Etelä-Karjalan parhaat retkikohteet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä on omistuksessaan noin 200 ha maa-alueet yhteensä 13 eri kohteessa. Omista alueista 9 kohdetta sijaitsee Saimaalla, 2 Rautjärven Hiitolanjoella ja 2 Parikkalan Pien-Rautjärvellä. Lisäksi virkistysaluesäätiö ylläpitää virkistyskohteita sopimuksiin perustuen Lappeenrannassa, Savitaipaleella, Lemillä ja Ruokolahdella. Tänä päivänä Virkistysaluesäätiö panostaa olemassa olevien alueiden huoltoon, joka hoidetaan yhteistyökumppaneiden avulla.

Alle on listattu Virkistysaluesäätiön kohteita hankkimisjärjestyksessä (joko ostettu tai vuokrattu):

Ilkonsaari 1990
Päihäniemi 1993
Rastinniemi ja Ruuhonsaaret 1995
Tornatorin laavut Ruokolahdella (3 kpl) 1996
Satamosaari  1998
Hietasaari  1999
Lepänkanto  2000
Hämmäauteesuon laavu    2002
Hiitolanjoki ja Kangaskosken alue 2004
Palosensaari 2005
Suomensalo  2006
Huuhanranta  2007
Pohjanrannan ja Tarassiinlahden lintutornit  2007
Karhusaari  2008
Pullikainen 2010
Monnonlahti ja Mielakanranta 2013
Muukonsaari 2015
Sarviniemi 2017

Aihetta juhlaan!

Vuonna 2020 Virkistysaluesäätiön toiminta on laajempaa ja monipuolisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Virkistysaluesäätiöllä on meneillään useita eri rahoituskanavia hyödyntäviä hankkeita, joissa toteutetaan sekä kehittämistä että investointeja. Säätiöllä on kaksi vakituista työntekijää, jotka työllistyvät osaksi hankkeiden kautta. Lisäksi kahteen käynnistyvään hankkeeseen rekrytoidaan projektipäälliköt helmikuun alusta alkaen.

Virkistysaluesäätiöstä on vuosien saatossa tullut merkittävä toimija, joka tänä päivänä hallinnoi isoja alueellisia luontomatkailun kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia, vastaa retkeilymahdollisuuksista tiedottamisesta sekä tekee laajaa yhteistyötä maakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Virkistysaluesäätiö on Etelä-Karjalan alueella vakiinnuttanut paikkansa vastuullisena, aktiivisena ja laadukkaana toimijana, joka kokoaa kuntaväen ja muut luontomatkailua kehittävät tahot yhteen alueellisen kehittämisen nimissä.

30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toivottaa kaikille hyvää ja menestyksekästä vuotta!