Hiitolanjoki

Virkistysalueet jokiluonnossa

Virkistysaluesäätiö omistaa Hiitolanjoen varrella virkistysalueita yhteensä 32 ha. Alueet ovat kahdessa osassa siten, että noin 30 ha on Ritakosken ja Lahnasenkosken ympäristössä, missä kiertää ns. maisemapolku, joka ylittää joten voimalapatojen kohdalla, jatkuen länsirannalla Lahnasen suvantopolkuna Korkeamäenojalle. Pienempi 2,5 ha alue sijaitsee  Kangaskosken alapuolella lähellä Venäjän rajaa. Säätiö osti alueet  UPM-Kymmeneltä vuonna 2004. 

Hiitolanjoki on monipuolinen ja suosittu retkikohde

Hiitolanjoen virkistysalueet Rautjärven kunnassa muodostavat suurimman retkikohteen Saimaan ulkopuolella. Hiitolanjoki houkuttelee jokiluontoon luontoharrastajia, retkeilijöitä, lintujen tarkkailijoita, kalastajia ja teollisuushistoriasta kiinnostuneita.

Hiitolanjoen alueet ovat kahdessa eri kohteessa joen varrella. Ritakosken ja Lahnasenkosken ympäristössä on Hiitolanjoen maisemapolku, jonka pituus on lyhimmillään noin 1 km, koko polkuverkosto on pituudeltaan noin 4 km. Maisemapolulle pääsee aivan VT6:n tuntumasta.

Pienempi Kangaskosken alue laavuineen sijaitsee 2-3 km päässä VT6:lta lähellä valtakunnanrajaa.

Voimalaitokset Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen

Hiitolanjoki laskee valuma-alueensa vedet Venäjän rajan yli Laatokkaan, ja on tärkein laatokanlohen lisääntymisjoki. Koska Suomen puolella sijaitsevat voimalaitokset estävät vaelluskalojen nousun ylävesille, on jo noin 20 vuoden ajan selvitetty ja tehty toimenpiteitä joen vapauttamiseksi.

Neuvottelujen tuloksena Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen hankittiin ensin Lahnasenkosken voimalaitos vuonna 2017 ja myös Ritakoski ja Kangaskoski loppuvuonna 2019. Säätiö on käynnistänyt suunnittelun voimalaitostoiminnan päättämiseksi, patojen purkamiseksi ja koskien ennallistamiseksi. Koskien ennallistamisprojektia voi seurata hiitolanjoki.fi-sivuilla.

Osallistu Lahnasenkosken ja Ritakosken kunnostukseen!

Virkistysaluesäätiö on käynnistänyt rahankeruukampanjan, jolla pyritään varmistamaan Lahnasenkosken ja Ritakosken kunnostaminen. Avustuksia haetaan myös Maa- ja metsätalousministeriöltä sekä muilta institutionaalisilta rahoittajilta, joiden rahoitus edellyttää myös omaa rahoitusosuutta.