Virkistysalueet ja kohteet

Virkistysalueet

Hiitolanjoki (Rautjärvi)

Hiitolanjoen virkistysalueet Rautjärven kunnassa muodostavat suurimman retkikohteen Saimaan ulkopuolella. Hiitolanjoki houkuttelee jokiluontoon luontoharrastajia, retkeilijöitä, lintujen tarkkailijoita, kalastajia ja teollisuushistoriasta kiinnostuneita.

Hiitolanjoen alueet ovat kahdessa eri kohteessa joen varrella. Ritakosken ja Lahnasenkosken ympäristössä on Hiitolanjoen maisemapolku, jonka pituus on lyhimmillään noin 1 km, koko polkuverkosto on pituudeltaan noin 4 km. Maisemapolulle pääsee aivan VT6:n tuntumasta.

Pienempi Kangaskosken alue laavuineen sijaitsee 2-3 km päässä VT6:lta lähellä valtakunnanrajaa.

Retkikohteet

Lintutornit