Retkiportaalin uudistus 2019

UURE -hanke toteutti Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistuksen vuonna 2019

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteutti vuoden 2019 aikana Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistamisen ja sisällön digitoinnin. Hankkeelle myönnettiin 100 % rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta. Hanke parantaa luontomatkailukohteiden ja –palvelujen saatavuutta, tuotteistamista sekä kansainvälistä näkyvyyttä. Lisäksi hankkeessa tuotettu retkeilysivusto korvaa tähän asti käytössä olleen Retkikohderekisterin.

Hankkeessa tallennettiin Etelä-Karjalan kuntien ja virkistysaluesäätiön ylläpitämät retkeilyreitit, luontopolut ja retkikohteet nykyaikaiselle sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle OutdoorActive -portaaliin. Samalla kohdetiedot tarkastettiin ja niitä täydennettiin. Tiedot julkaistaan suomeksi sekä kolmella muulla kielellä (EN, RU, DE).

Outdoor Active -alustan teknologia mahdollistaa eri toimijoiden hyödyntämisen sekä käyttäjille monipuoliset mahdollisuudet etsiä reittejä ja kohteita sekä tulostaa karttoja ja reittioppaita suoraan järjestelmästä. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tämä retkeilysivusto, jonka osoite on www.ekarjala-retkeily.fi.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä kuntien sekä alueen retkeilyä ja luontomatkailua edistävien toimijoiden kanssa. Keskeisenä yhteistyötahona oli myös Saimaa Geopark, joka niin ikään tallensi kohteensa Outdoor Active –alustalle ja ne ovat nähtävissä maakunnallisen retkeilysivuston kautta. Hanke järjesti koulutustilaisuudet kunnille sekä yrittäjille Outdoor Active-alustan tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi sekä tuotteistamis-osaamisen lisäämiseksi. Lisäksi järjestettiin koulutustilaisuus esteettömän retkeilyn edistämisestä.

Hankkeessa on tehty paljon tiedotusta, linkkien päivitystä ja tärkeää yhteistyötä myös Outdoor Active -alustan kehittämisessä.