Suvorov -hanke

Generalissimus Suvorovista matkailun vetonaula!

Aleksander Suvorov -teemainen matkailun kehittämishanke on hyväksytty rahoitettavaksi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.7.2022 ja  kokonaisbudjetti 1 359 455e. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja edustaa samalla Etelä-Karjalan kuntia.

Hankkeen avulla käynnistetään uutta rajat ylittävää tapahtumamatkailua ja luodaan yhtenäinen kulttuuri-historiallinen reitti ”Suvorov routes”, joka ulottuu Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan. Hankkeen avulla edistetään teemallista kulttuuri- ja luontomatkailua Kaakkois- Suomen ja Leningradin oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia.

Muut partnerit Suomen puolella: Puumalan kunta, joka edustaa Etelä-Savon aluetta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. Venäläisiä partnereita ovat Leningradin alueen matkailutietokeskus, Leningradin alueen museovirasto, ITMO-yliopisto ja Viipurin yritystukikeskus.

Lue tästä Suvorov-hankkeen uutiskirje!

Suvorovin kanavat ja linnoitukset Venäjän rajan ylittävällä reitillä

Suvorovin reitti koostuu kanavista sekä linnoituksista, jotka varustettiin suojaamaan Venäjän länsirajaa Ruotsia vastaan. Hankkeessa on tavoitteena Suvorovin reitin matkailullinen hyödyntäminen, kohteiden tarjoamien virkistysmahdollisuuksien kehittäminen sekä tuominen alueen ihmisten tietoisuuteen. Venäläinen partneri ITMO-yliopisto toteuttaa Aleksandr Suvorovin elämää ja kohteita esittelevän nettisivuston, joka julkaistaan kolmella kielellä (su-en-ve).

Suomen vanhimmat kanavat löytyvät eteläiseltä Saimaalta, ne rakennutti generalissimus Aleksandr Suvorov 1790-luvulla. Näiden Suvorovin kanavien (KutveleKäyhkääKukonharju ja Telataipale) historiaa eikä myöskään Venäjällä arvostettua voittamatonta sotasankaria Aleksandr Suvorovia tunneta kovin hyvin Suomessa. 

Matkailua edistävät suunnitelmat Suvorov-reitillä

Suvorov-vesireittien jatkototeutusta varten selvityksiä ja suunnitelmia, jotka mahdollistavat myöhemmin entistä monipuolisemman tuotteistuksen. Hankkeessa laaditaan seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

Veneväyläyhteys Saimaalta Vuokselle Tainionkosken voimalaitoksen ohi.
Käyhkään kanavan ylittävälle sillalle Puumalantie (VT 62:lla).
Venereitin toteuttamissuunnitelma Käyhkään- ja Kukonharjun kanavien läpi.

Venäläiseltä partnerilta on tulossa sovelluksia, joilla virtuaalitekniikkaa hyödyntämällä saadaan uudenlaisia matkailuelämyksiä matkailijoille.

Rajan ylittävää yhteistyötä

Toteutus tapahtuu CBC-ohjelman mukaisesti suomalaisten ja venäläisten partnereiden yhteistyönä. Suunnitteilla olevan hankkeen jälkeen Suvorovin innoittamana voi seikkailla molemmin puolin rajaa. Pidemmän ajan tavoitteena on Suvorov-reitin rakentaminen yhdeksi Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi.

Tapahtumat ja tuotteiden testaukset tuovat matkailutuloa alueen kuntiin jo hankkeen aikana. Tuotettavat reitit ja matkailutuotteet sekä rajan ylittävä yhteistyöverkostot jäävät paikallisten toimijoiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen. 

Suvorov-dokumenttisarja

Kuvassa on kaksi soutajaa on Kukonharjun kanavassa. Kuva on linkki Suvorov-dokumentin sivulle.
Kuvaa klikkaamalla pääset katsomaan kesällä 2020 tuotetun Suvorovin Suomi – dokumenttirsarjan osat 1-5.

Suvorov – ruokaa ja draamaa -tapahtumien esittelyvideo.

Yrittäjä ja toimija, tule mukaan Suvorov-hankkeen toimenpiteisiin!

Ensimmäisenä hankevuonna 2020  työpajoissa on järjestetty työpajoja hankealueella toimiville pk-yrityksille ja muille kulttuuri- ja matkailutoimijoille. Mikäli et ehtinyt vielä mukaan, mutta Suvorov-teema kiinnostaa, ota yhteyttä projektipäällikköön.

Lisätietoja työpajoista ja Suvorov-hankkeesta

Projektipäällikkö Soile Lehtinen 040 732 5778 soile.lehtinen@ekvas.fi

Esitys_kanavaselvitys
Lataa esitys Suvorov-hankkeessa laaditusta Saimaa-Vuoksi-kanavasta kuvaa klikkaamalla!