Suvorov -hanke

Generalissimus Suvorovista matkailun vetonaula!

Aleksander Suvorov -teemainen matkailun kehittämishanke on hyväksytty rahoitettavaksi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.7.2022 ja  kokonaisbudjetti 1 359 455e. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja edustaa samalla Etelä-Karjalan kuntia.

Muut partnerit Suomen puolella: Puumalan kunta, joka edustaa Etelä-Savon aluetta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. Venäläisiä partnereita ovat Leningradin alueen matkailutietokeskus, Leningradin alueen museovirasto, ITMO-yliopisto ja Viipurin yritystukikeskus.

Suomen vanhimmat kanavat löytyvät eteläiseltä Saimaalta, ne rakennutti generalissimus Aleksandr Suvorov 1790-luvulla. Näiden Suvorovin kanavien (KutveleKäyhkääKukonharju ja Telataipale) historiaa eikä myöskään Venäjällä arvostettua voittamatonta sotasankaria Aleksandr Suvorovia tunneta kovin hyvin Suomessa. 

Suvorov-hankkeen ja tulevien matkailureittien logo on julkaistu! 

Suvorovin kanavat ja linnoitukset Venäjän rajan ylittävällä reitillä

Suvorovin reitti koostuu kanavista sekä linnoituksista, jotka varustettiin suojaamaan Venäjän länsirajaa Ruotsia vastaan. Hankkeessa on tavoitteena Suvorovin reitin matkailullinen hyödyntäminen, kohteiden tarjoamien virkistysmahdollisuuksien kehittäminen sekä tuominen alueen ihmisten tietoisuuteen. Venäläinen partneri ITMO-yliopisto toteuttaa Aleksandr Suvorovin elämää ja kohteita esittelevän nettisivuston, joka julkaistaan kolmella kielellä (su-en-ve).

Saimaan matkailun kehittämisessä ollaan siirtymässä palvelutarjonnan monipuolistamiseen ja erilaisten paketoitujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Yhtenä toiminta-alustana toimii Saimaa Geopark, jonka alueella Suvorovin kanavat ja linnoitukset sijaitsevat. Ne on myös nimetty  geopark-kohteiksi. Reittiä kehitetään matkailullisena kokonaisuutena yhdessä venäläisten kanssa, joilla on tuoda hankkeeseen sekä Suvoroviin liittyvää osaamista että uusia kohteita. Suunnitteilla olevan hankkeen jälkeen Suvorovin innoittamana voi seikkailla molemmin puolin rajaa. Pidemmän ajan tavoitteena on Suvorov-reitin rakentaminen yhdeksi Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi.

Hankkeen avulla käynnistetään uutta rajat ylittävää tapahtumamatkailua ja luodaan yhtenäinen kulttuuri-historiallinen reitti ”Suvorov routes”, joka ulottuu Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan. Hankkeen avulla edistetään teemallista kulttuuri- ja luontomatkailua Kaakkois- Suomen ja Leningradin oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia.

Muut matkailua edistävät suunnitelmat Suvorov-reitillä

Suvorov-vesireittien jatkototeutusta varten selvityksiä ja suunnitelmia, jotka mahdollistavat myöhemmin entistä monipuolisemman tuotteistuksen. Hankkeessa laaditaan suunnitelmat Käyhkään kanavan ylittävälle sillalle Puumalantiellä sekä veneväyläyhteys Saimaalta Vuokselle Tainionkosken ohi. Lisäksi teetetään suunnitelma venereitin toteuttamiseksi Käyhkään- ja Kukonharjun kanavien läpi.

Venäläiseltä partnerilta on tulossa sovelluksia, joilla virtuaalitekniikkaa hyödyntämällä saadaan uudenlaisia matkailuelämyksiä matkailijoille.

Rajan ylittävää yhteistyötä

Toteutus tapahtuu CBC-ohjelman mukaisesti suomalaisten ja venäläisten partnereiden yhteistyönä. Suunnitteilla olevan hankkeen jälkeen Suvorovin innoittamana voi seikkailla molemmin puolin rajaa. Pidemmän ajan tavoitteena on Suvorov-reitin rakentaminen yhdeksi Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi.

Tapahtumat ja tuotteiden testaukset tuovat matkailutuloa alueen kuntiin jo hankkeen aikana. Tuotettavat reitit ja matkailutuotteet sekä rajan ylittävä yhteistyöverkostot jäävät paikallisten toimijoiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen. 

Yrittäjä ja toimija, tule mukaan Suvorov-työpajoihin!

Vuoden 2020 kohderyhmänä työpajoissa on hankealueella toimivat pk-yritykset, yrittäjiksi aikovat, kevyt/sivutoimiset yrittäjät, järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimivat kuten kyläyhdistykset ja seuratoimijat.

Työpaja 1  
Teema: Suvorov orientaatio, liittymät matkailutuotteisiin, reitteihin ja tapahtumien suunnitteluun 8.6.2020 Lappeenrannan  Upseerikerho

Työpaja 2  
Teema: Tuotteistus ja yhteistyöverkostot 4.8.2020 Sahanlahti, Puumala

Työpaja 3
Teemallinen matkailureitin paketointi ja testimatkat 24.8. Kulttuuritila Nuijamies

Työpaja 4
Teemallinen matkailureitin paketointi ja testimatkat, 15.9.

Tuotekortit teoriassa ja käytännössä. Jatkosuunnitelmat, myyntitahojen ja markkinoinnin suunnittelu.

Työpaja 5
Teema: Ruoka/kulinaria ja ruokamatkailun uudet tuotesuositukset. Samassa tilaisuudessa myös lehdistötiedote ja median mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
Aika: Loka-marraskuu 2020
Paikka: Etelä-Karjala  

Työpaja 6
Teema: Kansainvälistyminen
Aika: Loka-marraskuu 2020
Paikka: Etelä-Savo 

Työpaja 7
Teema: Markkinointi ja tutustuminen Suvorov reittiin Venäjällä.
Samassa yhteydessä myös partnerikokous
Aika: 12/2020 (2 työpäivää)
Paikka: Pietari (mikäli mahdollista)

Työpajoihin liittyy orientoiva ennakkotehtävä osallistuville yrityksille ja kohderyhmälle. 

Suvorov-dokumenttisarjan osat 1-5:

https://youtu.be/NvAkvdR1IRo

https://youtu.be/_Hggw04Hrnc

https://youtu.be/mGmeNCICqNE

https://youtu.be/v72JhomWFH0

Lisätietoja työpajoista ja Suvorov-hankkeesta

Projektipäällikkö Soile Lehtinen 040 732 5778 soile.lehtinen@ekvas.fi