Sarviniemi 2017-18

Sarviniemi retkikohteeksi -hanke päättyy 31.12.2018.

Hanke pääsi alkamaan, kun vuokrasopimus Sarviniemen alueesta (7,5 ha) allekirjoittiin Metsähallituksen kanssa 5.5.2017.

Hankkeen tavoitteena oli yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa valmistella Sarviniemen alue retkeilykäyttöön heti kesäksi 2017 toteuttamalla välttämättömät siistimistyöt ja kartoittaa asukkaiden toiveita Sarviniemen alueen palveluista ja yrittäjien kiinnostusta ja suunnitelmia Sarviniemen toimintojen toteuttamiseen.

Hanke järjesti talkoita Sarviniemessä keväällä, alkukesällä ja syksyllä 2017. Ohjelmallinen talkooilta pidettiin 27.7., jolloin alueen siistimisen lisäksi paikalla olijat saivat tietoa saimaannorpasta sekä pääsivät seuraamaan perinteikästä nuotanvetoa. Lisäksi hanke järjesti yrittäjille suunnatun keskustelu- ja ideointitilaisuuden 14.6. Syyskuussa järjestettiin Sarviniemen kulttuuripuolta esiin tuova Menneiden aikojen ilta (9.9. 2017).

Hankkeeseen tuli mukaan mukava yhteistyöverkosto Sarviniemen toimijaverkosto. Alueelle laadittiin suunnitelmat alueen virkistys- ja matkailupalvelujen toteutumiseen tarvittaville rakenteille, rakennuksille ja ympäristönhoidolle yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Tavoitteeksi asetettiin modernit ja kestävät rakennukset, jotka palvelevat käyttäjiä ja myös kiinnostavat laajemmin. 12.12. 2017 järjestettiin Taipalsaaren kunnantalolla arkkitehtisuunnittelun yleisötilaisuus.

Suunnittelutyö jatkui kevääseen 2018, jolloin arkkitehtiopiskelija Jenni Salomaa ja maisema-arkkitehtiopiskelija Tuuli Salovuori saivat Sarviniemeen liittyvät diplomityönsä valmiiksi.

Suunnitelluille rakennuksille teetettiin hankesuunnitelman mukaisesti kuvat rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten. Rakentaminen saatiin käyntiin jo syksyllä 2018 Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön avustuksen turvin, tämä nimettiin 1. vaiheeksi. 2. vaiheen rakentaminen toteutuu lupien ja rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa 2019-20. Ks. tiedote. Saunan ja näkötornin toteutus joudutaan siirtämään tulevaisuuteen.

Yleiseen retkeilykäyttöön vuokrattu alue Taipalsaaren Sarviniemessä.

Lisäksi alueen tunnettuuden sekä geologisen ja historiantietämyksen lisäämiseksi toteutettiin valokuvanäyttely, joka esittelee Saimaan geokohteita ja historiaa. Näyttely kiertää Etelä-Karjalan alueen geopark-kunnissa vuosina 2017-2018 ja Etelä-Savon kunnissa 2019.

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle on saatu avustusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja Leader Länsi-Saimaa on puoltanut hankerahoitusta, josta lopullisen päätöksen teki Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja Hanna Ollikaiselta, puh. 040 823 5105, sähköposti hanna.ollikainen [at] ekarjala.fi.