Sarviniemi retkikohteeksi 2017-18

Sarviniemi retkikohteeksi

Sarviniemi retkikohteeksi -hanke pääsi alkamaan, kun vuokrasopimus Sarviniemen alueesta (7,5 ha) allekirjoitettiin Metsähallituksen kanssa 5.5.2017. Hanke päättyi 31.12.2018.

Hankkeessa valmisteltiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja talkoolaisten kanssa Sarviniemen alue retkeilykäyttöön kesäksi 2017 toteuttamalla välittömät siistimistyöt, samalla kartoittaen asukkaiden toiveita Sarviniemen alueen palveluista. Myös yrittäjien kiinnostusta ja suunnitelmia Sarviniemen toimintojen toteuttamiseen selvitettiin. Hanke järjesti myös kaksi ohjelmallista illanviettoa Sarviniemessä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin valokuvanäyttely, joka esitteli Saimaan geokohteita ja historiaa. Näyttely kiersi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kunnissa vuosina 2017–2019, päätyen lopulta Luonto- ja tiedekeskus Saimaariumin tiloihin.

Muinaisilla rannoilla -näyttely Taipalsaaren kunnantalolla syksyllä 2017

Hankkeen tilaisuuksien myötä löytyi yhteistyöhön mukava Sarviniemen toimijaverkosto. Alueelle laadittiin suunnitelmat alueen virkistys- ja matkailupalvelujen toteutumiseen tarvittaville rakenteille, rakennuksille ja ympäristönhoidolle yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Tavoitteeksi asetettiin modernit ja kestävät rakennukset, jotka palvelevat käyttäjiä ja myös kiinnostavat laajemmin.

Suunnittelutyö jatkui kevääseen 2018, jolloin arkkitehtiopiskelija Jenni Salomaa ja maisema-arkkitehtiopiskelija Tuuli Salovuori saivat Sarviniemeen liittyvät diplomityönsä valmiiksi.

Suunnitelluille rakennuksille teetettiin hankesuunnitelman mukaisesti kuvat rakennus- ja toimenpidelupien hakemista varten. Rakentaminen saatiin käyntiin jo syksyllä 2018 Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön avustuksen turvin, tämä nimettiin rakentamisen 1. vaiheeksi. Tässä vaiheessa valmistuivat uusi käymälärakennus sekä infokatos ja ne saatiin käyttöön retkeilykaudelle 2019.

Sarviniemen infokatos

Rakentamisen 2. vaihe käynnistyi syksyllä 2019, jolloin päästiin aloittamaan uusien grilli- ja luentokatosten rakentaminen. Saunan ja näkötornin toteutus siirtyvät tulevaisuuteen.

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle saatiin avustusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä. Leader Länsi-Saimaa puolsi hankerahoitusta, josta lopullisen päätöksen teki Kaakkois-Suomen ELY-keskus.