Yhteinen norppamme

Yhteinen Saimaannorppamme -LIFE -projekti

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on mukana Metsähallituksen hallinnoimassa LIFE-ohjelman projektissa! Projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ilmastonmuutoksen, kalastuksen, ihmislähtöisen häiriön sekä kannan pienuuden aiheuttamia ongelmia saimaannorppakannalle. Euroopan unionin rahoittaman projektin budjetti on 7,1 miljoonaa euroa. Projektissa tehdään toimenpiteitä myös Saaristomeren itämerennorppakannan tilanteen parantamiseksi.

Norppatietoutta ja Sarviniemeen lisää esteettömiä palveluita

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimenpiteinä tässä hankkeessa rakentaa esteetön käymälä Sarviniemen venesatamaan ja samoin esteetön polku Suuren Sarviniemen kärkeen sekä toteuttaa saimaannorpasta kertovia infotauluja retkisatamiin. Hanketta toteutetaan vuosina 2021-22.

Lisätiedot: Hanna Ollikainen, hanna.ollikainen@ekarjala.fi tai puh. 040 823 5105

Hanketunnus: OUR SAIMAA SEAL – LIFE NAT/fi/000832

Metsähallituksen tiedote Yhteinen norppamme -hankkeesta