REGE 2016-19

Retkisatamat Geopark-kuntoon

Ajankohtaiset tiedotteet hankkeen etenemisestä

Hankkeen tausta ja tarve

Retkeilykohteiden palvelurakenteiden ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa työtä, joka edellyttää investointeja. Saimaa Geoparkin myötä odotettavien kävijämäärien ennakoimiseksi on tarpeen huolehtia alueiden palvelurakenteiden kestävyydestä ja riittävyydestä lisääntyvään käyttöpaineeseen nähden.

Etelä-Karjalan matkailustrategian toteuttamisvastuissa on retkireittien ja -kohteiden kehittäminen ja ylläpito kirjattu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön tehtäväksi, jota tehtävää tällä hankkeella toteutetaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella täydennetään uusia retkeilypalveluita ja uusitaan huonokuntoisia retkeilyalueiden ja retkisatamien rakenteita. Parantuneet palvelut lisäävät myös maakunnan asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Hankkeessa suurin kokonaisuus on Muukonsaaren leirikeskus, josta kehitetään retkeilymatkailukeskus Saimaa Geoparkin palvelupisteeksi ja helpommin saavutettavaksi. Muut kohteet on valikoitu priorisoimalla tärkeimmät ja kiireisimmät rakennustarpeet kävijämäärien ja huolto-organisaatioilta saatujen esitysten perusteella.

Hankkeen toteutus

Rakenteet koostuvat lukuisista pienehköistä kohteista, ja niiden toteutus on tarkoitus teettää ostopalveluina paikallisilta toimijoilta, joilla on riittävä osaaminen. Hankkeen rahoitushakemus on jätetty Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen ja toteutusta valmistellaan alkamaan kesällä 2016.

Tämän retkisatamiin kohdistuvan investointihankkeen kustannukset ovat yhteensä 150 000 euroa.

Hankkeen toteutusaikaa on jatkettu vuodelle 2019.