Retkisatamat Geopark-kuntoon 2016-19

Retkisatamat Geopark-kuntoon

Tällä hankkeella täydennettiin uusia retkeilypalveluita ja uusittiin huonokuntoisia retkeilyalueiden ja retkisatamien rakenteita. Parantuneet palvelut vastaavat Saimaa Geoparkin toiminnan myötä odotettavaan kävijämäärien kasvuun sekä lisäävät myös maakunnan asukkaiden virkistysmahdollisuuksia. Etelä-Karjalan matkailustrategian toteuttamisvastuissa on retkireittien ja -kohteiden kehittäminen ja ylläpito kirjattu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön tehtäväksi, jota tehtävää tällä hankkeella toteutettiin.

Hankkeen suurin kokonaisuus oli Muukonsaaren leirikeskus, josta kehitettiin helpommin saavutettavaa retkeilymatkailukeskusta, joka toimisi myös Saimaa Geoparkin palvelupisteenä. Muut kohteet valikoitiin priorisoimalla tärkeimmät ja kiireisimmät rakennustarpeet.

KOHDE

 

TOTEUTETUT TOIMET

Muukonsaari

Vanhan grillikatoksen kunnostus, uusi grillikatos ja melontalaituri +  mökkien perustusten ja kattojen korjaukset, ympäristön ja luontopolun kunnostus

Ilkonsaari

Grillikatos +käymälä/puukatos Särkänsatamaan, käymälä saaren pohjoispäähän

Satamosaari

Venelaituri + saunalaituri, septisäiliön laituri + yksi käymälä

Ruuhonsaaret

Laiturin kannen uusiminen, pesupaikka saunalle

 

Rakenteet koostuivat lukuisista pienehköistä kohteista ja ne toteutettiin ostopalveluina paikallisilta toimijoilta. Hankkeelle saatiin rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Tämän retkisatamiin kohdistuvan investointihankkeen kustannukset olivat yhteensä 150 000 euroa.

Hankkeen toteutusaikaa jatkettiin vuodelle 2019.

Ilkonsaareen vuonna 2019 valmistunut grillikatos
Muukonsaaren melontalaiturin yhteyteen vuonna 2019 valmistunut grillikatos