Kehittämishankkeet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimintaa ja palveluja on pystytty kehittämään 2000-luvun alusta alkaen erilaisilla EU-hankerahoituksilla. Säätiö on hallinnoinut myös maakunnallisia retkeilypalvelujen kehittämishankkeita yhteistyössä kuntien kanssa.

Kullakin hankkeella on rahoittajan hyväksymät tarkoin määritellyt tavoitteet. Hankkeet ja niiden tuloksia on esitelty hankkeiden omilla alasivulla, jotka löytyvät linkeistä alla.

Käynnissä olevat hankkeet 2020

Kehittyvät virkistysalueet 2019-2021 (KEVI)

Ketjureaktio – Eteläinen Saimaa pyörämatkailijan paratiisi

Suvorov – matkailun kehittämishanke / Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 

2014-20 päättyneet hankkeet

Retkiportaalin uudistus 2019-2020 (UURE) hankkeella toteutettiin tämä sivusto ja päivitettiin maakunnallisen retkeilyportaalin sisällöt suomen lisäksi kolmella kielellä.

Retkisatamat Geopark-kuntoon (ReGe) investointihanke käynnistyi keväällä 2016, päättyi 31.12.2019.

Pyöräilyhankkeet kehittämishankkeet yhteistyössä Etelä-Karjalan liiton kanssa 2917-2019

Sarviniemi retkikohteeksi -kehittämishanke päättyi 31.12.2018.

Etelä-Karjala Retkikartalle 2015-16 (ReKa), kehittämishanke päättyi 30.6.2016

Retkeilyhanke 2011-14 (ReHa), investointihanke. Hanke päättyi 30.9.2014.

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke (RetKu) yhteishanke Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa 2012-14, päättyi 31.12.2104.

Etelä-Karjalan retkeilyinfon ja huollon kehittämishanke (Ekri) 2014, päättyi 31.12.2014.

Hiitolanjoen ennallistus

Hiitolanjoen ennallistusprojektin suunnitelmista lisätietoa Hiitolanjoki.fisivuilla.

(sivun viimeisin päivitys 12.2.2020)