Hiitolanjoen ennallistus

Hiitolanjoki avautuu vaelluskaloille vuoteen 2023 mennessä

Virkistysaluesäätiön on hankkinut omistukseensa kolme pienvoimalaitosta Rautjärven Hiitolanjoella, tavoitteena lopettaa voimantuotanto ja ennallistaa kosket vaelluskalojen kulkureitiksi ja lisääntymisalueeksi.

RitakoskiLahnasenkoski ja Kangaskoski 18 metrin yhteenlasketulla pudotuskorkeudellaan tulevat muodostamaan eteläisen Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen upean koskireitin.

Patojen poistaminen aloitetaan suunnittelu- ja luvitustyön jälkeen alimmalta nousuesteeltä suunnitellun aikataulun mukaan:

Sähköntuotanto jatkuu kullakin koskella purkuun asti.

Osallistu Lahnasenkosken ja Ritakosken kunnostukseen!

Virkistysaluesäätiö on käynnistänyt rahankeruukampanjan, jolla pyritään varmistamaan Lahnasenkosken ja Ritakosken kunnostaminen. Avustuksia haetaan myös Maa- ja metsätalousministeriöltä sekä muilta institutionaalisilta rahoittajilta, joiden rahoitus edellyttää myös omaa rahoitusosuutta.

Hiitolanjoen ennallistusprojektin edistymisestä tiedotetaan Hiitolanjoki.fi-sivuilla

Ilmoitus rahankeräyskampanjasta